GRK Ångermanland, FB-R  7/5 2023 

I samarbete med Näske kennel

FB-R en officiell verksamhet som sjösattes 2014. Den blir stambokförd på
SKK Hunddata/Avelsdata.


Datum: söndag 7 maj 2023 

Plats: Bredånger 200

Beskrivare: Robert Bohman

Anmälan till: yvonne.wickberg@hotmail.com

Pris: 450:-

Sista anmäl- och betaldag: senast 17/4 2023

Upplysning: mejla yvonne.wickberg@hotmail.com eller ring 0703522023.

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de populäraste raserna i vårt land.
Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den
också en stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.


Som retrieverägare får du en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund
behöver vara jakttränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust,
uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl.


Ägare eller förare ska vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten rasklubb. Det fordras
inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig, men måste
om så behövs kunna kallas in. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper, du
får hela tiden hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje
moment.


Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare vill samla valpar ur en eller flera kullar för en
träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning, detta genom någon
SSRK:s avdelning eller Rasklubb som är arrangör för beskrivningar. Mer och utförlig
information, jämte reportage, finns att läsa på SSRK:s webbsida, www.ssrk.se.

Näske kennels hundar har företräde just detta tillfälle. Det kan dock finnas plats för övriga retriever.
Max 8 hundar. Hund ska ha uppnått 12 månaders ålder. Det finns ingen övre åldersgräns.
Den ska vara ID-märkt och vaccinerad.

Vid anmälan ska följande uppges:
Hundens registreringsnamn, registreringsnummer, ras, kön, födelsedatum, uppfödare.
Ägare, bostadsort, mobilnummer, e-postadress. Medlemsnummer i SSRK.
Avgift 450 kr sätts in på Pg 511489-7 ange FB-R samt datum i betalningen.

PM, startlista samt vägbeskrivning kommer mejlas ut.