Kom och tyck till om RASgolden-retriever---111_vv_800px

Bakgrund 
På Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi, fortsättningsvis kallad RAS. Hundar och hundavel är numera utsatta för granskning från många håll. År 1987 presenterade Europarådet en konvention om hållandet av sällskapsdjur. Här påpekades bl.a. vikten av en sund och genetiskt hållbar avel, d.v.s. en avel som inte leder till defekta eller sjuka djur och som bygger på långsiktighet. 

Nu är det dags att revidera den RAS som gäller för Golden retriever.

GRK Ångermanland bjuder in till ett medlemsmöte där vi diskuterar vad som är viktigt i dagsläget när det gäller exteriör, jakt, mentalitet, hälsa och avelsstruktur.

Tid: Söndagen den 4 december klockan 15.00
Plats: Studiefrämjandet

Vi bjuder på fika.

Välkomna!