Statuter GRK Ångermanlands mest vinstrika golden retriever

 

Disciplin 1 – Prov

Jaktprov B

Excellent

Very good

Good

Nkl

25

15

10

Ökl

45

35

25

Ekl

55

45

35

Jaktprov A

1:a

2:a

3:a

Kkl

Godkänd: 25poäng

Ekl

65

55

45

Deltagit men ej erhållit pris

3 poäng

Extra poäng Disciplin 1

Hp

5 poäng extra

Ck

10 poäng extra

Cert

15 poäng extra

C-prov

Excellent

Very good

Good

Nkl

15

10

5

Ökl

35

25

15

Ekl

45

35

25

Deltagit men ej kommit över 30 %

3 poäng

 

Disciplin 2 - Viltspår

Viltspår

1:a

2:a

3:a

Anlagsklass

Godkänd: 5 poäng

Öppenklass

15

10

5

Deltagit men ej erhållit pris

3 poäng

Extrapoäng Disciplin 2

Hp

5 poäng extra

 

Disciplin 3

Lydnadsprov

1:a

2:a

3:a

Startklass

Godkänd: 5 poäng

Uppflyttning: 10 poäng

Klass I

15

10

5

Klass II

20

15

10

Klass III

25

20

15

Deltagit men ej erhållit pris

3 poäng

 

Disciplin 4 – Utställning (endast högsta erhållna pris räknas)

Officiell

Excellent

Very Good

Good

Kvalitetspris

7

5

3

Placering Bhkl, Btkl samt R-Cert

14 poäng

BIM

20 poäng

BIR

25 poäng

Placering BIS, BIG

30 poäng

BIS SSRK, BIG SKK

35 poäng

BIS SKK

40 poäng

Extrapoäng Disciplin (endast högsta erhållna pris räknas)

Ck

10 poäng extra

Cert eller R-Cacib, R-Nordic cert

15 poäng extra

Cacib, Nordic cert

20 poäng extra

GRK Open Show

Utmärkt

Mycket god

God

Kvalitetspris

7

5

3

Placering Bhkl, Btkl

14 poäng

BIS II

20 poäng

BIS I

25 poäng

Extrapoäng Disciplin 4 (endast högsta erhållna pris räknas)

Klassplacering

5 poäng extra

Hp

9 poäng extra

   

Disciplin 5 - Övrigt

Start på officiell tävling eller prov

Championat

Godkänd/kvalificerad/uppflyttad/diplom

7

3

Start på officiell beskrivning (Fb-R BPH, MH)

3 poäng

           

 

 

 

Information om disciplinerna:

 

Disciplinerna är jaktprov (A, B eller C-prov), viltspårsprov, lydnadsprov, utställning samt övriga officiella prov, tävlingar eller beskrivningar.

 

Under disciplin 4 - utställning räknas de högsta erhållna poängen. Om hunden dessutom har fått Hp, Ck, Cert, R-Cacib eller Cacib läggs den högsta extrapoängen på den summan.
Exempel på hur en uträkning från en officiell utställning skulle kunna se ut. 
(Ökl Excellent, Ökk 1, Ck, Btkl 3. Uträkning: 12 p (Btkl) + 10 p (Ck) = 22 p).

 

Under disciplin 5övrigt kan man räkna alla former av officiella prov, tävlingar och beskrivningar. T.ex bruksprov, rallylydnad mm. D.v.s. alla resultat som registreras av SKK som inte är uppräknade i de 4 första ovannämda disciplinerna.

 

Regler

 

Deltagaren ska vara ägaren av hunden, medlem i GRK samt tillhöra Ångermanlands sektion.

 

Hunden måste ha resultat från minst två av disciplinerna. Endast två resultat från varje disciplin får räknas.

 

Endast resultat från officiella prov, GRK’s Open show samt C-prov anordnad efter SSRK’s regler och riktlinjer är godkända.

 

Deltagaren ansvarar för att skicka sina resultat där det framkommer vilken tävling/prov man deltagit på och vid vilket tillfälle. Ansvarig poängräknare i GRK Ångermanlands styrelse sammanställer poängräkningen för varje inskickat resultat och kontrollräknar alla.

 

Anmälan skall vara GRK Ångermanland tillhanda senast den 31 december. Anmälan skickas in till annica.h.jonsson@gmail.com

 

 

 

Vinnaren av priset presenteras på GRK Ångermanlands årsmöte samt på klubbens hemsida. Samtliga inskickade resultat kommer finnas med i årsmöteshandlingarna samt stå på hemsidan.

 

Ägaren av hunden ordnar själv med foto och presentation att sätta in på hemsidan.

 

Priset gäller tills vidare, styrelsen har tolkningsföreträde vad gäller statuterna och erhåller rätt att ändra statuterna vid behov samt att avsluta priset.

 

Vid frågor kontakta Kristina Rundkvist, tel. 073-836 45 56.

 

 

 

GKR Ångermanlands styrelse
senast reviderad november 2022