Styrelsen 2023

  Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, använd dej av vår kontaktsida

 

 

Ordförande, info.ansvarig bitr.utställningsansvarig

Annica Jonsson

 

 

 

 

Kassör, vice ordförande

Birgitta Bergström

LEDARMOT 1

 

 

 

Sekreterare, utställningsansvarig

Kristina Rundkvist

 

LEDARMOT 2

 

 

 

Jaktansvarig

Ailsa Page

 

 

LEDARMOT 3

 

 

 

Utbildningsansvarig

Åsa Tjärnström

 

 

SUPPLEANT 1

 

 

 

Funktion- och mentalitetsansvarig

Yvonne Wickberg

 

 

LEDARMOT 4

 

 

 

 

 

Bitr. jaktansvarig

Carina Lindström

 

 

 

 SUPPLEANT 2

 

 

Webbansvarig

Susanne Pettersson

 

 

 

 

 

 

VALBEREDNING SAMMANKALLANDE

Katarina Byström