Statuter GRK Ångermanlands mest vinstrika Golden Retriever

 

För att få delta måste ägaren av hunden vara medlem i GRK samt tillhöra Ångermanlands sektion.

 

Disciplinerna är jaktprov (A, B eller C-prov), viltspårsprov, lydnadsprov, utställning samt övriga officiella prov och tävlingar.

Hunden måste ha resultat från minst två av disciplinerna. Endast två resultat från varje disciplin får räknas. Endast resultat från officiella prov, GRK’s Open show samt C-prov anordnade efter SSRK’s regler och riktlinjer är godkännda.

 

Under disciplin 5 kan man räkna alla former av officiella prov, tävlingar och beskrivningar d.v.s. alla resultat som registreras i SKK.

 

Från disciplinen utställning räknas det högsta erhållna poängen,

om hunden dessutom har fått hp, ck, cert, r-cert, r-cacib eller cacib

läggs dessa poäng på den summan.

 

Vinnaren av priset presenteras på GRK Ångermanlands årsmöte samt på klubbens hemsida. Samtliga inskickade resultat skall finnas med i årsmöteshandlingarna samt stå på hemsidan.

Ägaren av hunden ordnar själv med foto och presentation att sätta in på hemsidan.

 

Resultaten skall vara GRK Ångermanland tillhanda senast

den 31 december.

 

Priset gäller tillsvidare, styrelsen har rätt att ändra statuter

samt att avsluta priset.

 

Anmälan skickas till: uppdateras inom kort

Om du inte har fått bekräftelse på din anmälan inom tre dagar kontakta: uppdateras inom kort

 

Vid frågor eller funderingar kontakta: uppdateras inom kort

 

GKR Ångermanlands styrelse

September 2015

 

 

Disciplin 1

Jaktprov B

1:a

2:a

3:a

Nkl

25

15

10

Ökl

45

35

25

Ekl

55

45

35

Hp

5 poäng extra

Jaktprov A

1:a

2:a

3:a

Kkl

Godkänd: 25 poäng

Ekl

65

55

45

Ck

10 poäng extra

Cert

15 poäng extra

Deltagit på A eller B-prov men ej erhållit pris

1 poäng

C-prov

Över 75 % av maxpoäng

50-74% av maxpoäng

30-49% av

Maxpoäng

Nkl

15

10

5

Ökl

35

25

15

Ekl

45

35

25

Deltagit på C-prov men ej kommit över 30 %

1 poäng

Disciplin 2

Viltspår

1:a

2:a

3:a

Anlagsklass

Godkänd: 5 poäng

Öppenklass

15

10

5

Hp

5 poäng extra

Deltagit men ej erhållit pris

1 poäng

Disciplin 3

Lydnadsprov

1:a

2:a

3:a

Klass I

10

5

3

Klass II

15

10

5

Klass III

20

15

10

Elitklass

25

20

15

Deltagit men ej erhållit pris

1 poäng

Disciplin 4

Utställning (officiell)

Exellent

Very Good

Good

Kvalitetspris

5

3

1

Ck

10 poäng extra

Placering Bhkl, Btkl samt R-Cert

12 poäng

Cert eller R-Cacib

15 poäng extra

Cacib

20 poäng extra

BIM

20 poäng

BIR

25 poäng

Placering BIS, BIG

30 poäng

BIS SSRK, BIG SKK

35 poäng

BIS SKK

40 poäng

 

 

 

 

 

 

Utställning GRK Open Show

 

Utmärkt

5 poäng

Mycket god

3 poäng

God

1 poäng

Klassplacering

3 poäng extra

Hp

7 poäng extra

Placering Bhkl, Btkl

12 poäng

BIS II

20 poäng

BIS I

25 poäng

Disciplin 5

Start på ett officiellt prov, tävling
eller beskrivning

Godkänt, uppflyttning eller genomfört

 

3 poäng